12.06.2018

Şagirdlərin oxu vərdişlərinin monitorinqi aparılıb

Çayüzü kənd tam orta məktəbdə ibtidai siniflərdə dərs ilinin yekunu ilə əlaqədar şagirdlərin oxu vərdişlərinin monitorinqi keçirilib . Müəllimlər bu məqsədlə müxtəlif tapşırıqlar hazırlayıb şagirdlərin oxu bacarığının səviyyəsini yoxlayıb.

Bəzi siniflərdə şagirdlərin şifahi nitqinin monitorinqi məqsədilə esselər yazdırılıb. Şagirdlərin böyük əksəriyyətinin istər oxu vərdişi, istərsə də şifahi nitqinin qənaətbəxş olduğu məlum olub. Zəif şagirdlərə yay tapşırıqları verilib


Açar sözlər: ,  ,