Yardımlı rayon Təhsil Şöbəsi 1928-ci ildə Maarif Şöbəsi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Həmin ildə rayonun 8 kəndində məktəb açılmışdır. 1932-ci ilə qədər rayonun bütün kəndlərində məktəblər fəaliyyətə başlamışdır.

Hazırda rayonda 80 ümumtəhsil məktəbi və 1 filial fəaliyyət göstərir. Onlardan 46-ı tam orta, 18-i ümumi orta, 16-ı isə  ibtidai məktəblərdir

Yardımlı Rayon Təhsil Şöbəsində 1 Metodmərkəz, 2 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət göstərir.