Yardımlı RTŞ üzrə ümumtəhsil müəssisələrin, ünvanı və əlaqə telefon nömrələri.

 

 

Şəhər 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Yardımlı şəhər R.İsmayılov küç N-22

Telefon: 025 206 33 05

Nisəqala kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Nisəqala  kəndi

Telefon: 050 710 05 04

Şəhər 2 saylı tam  orta məktəb

Ünvan: Yardımlı şəhəri

Telefon: 025 206 23 85

Ərsilə kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Ərsilə  kəndi

Telefon: 050 387 14 02

Şəhər 3 saylı  tam orta məktəb

Ünvan: Yardımlı rayonu Daşkənd kəndi

Telefon: 025 205 27 15

Horonu kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Horonu  kəndi

Telefon:050 561 06 89

Şəhər 4 saylı ümumi orta məktəb

Ünvan: Yardımlı rayon Əsədabad küçəsi.

Telefon:050 623 61 14

Separadi kənd tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Separadi  kəndi

Telefon: 050 586 60 07

Arus kənd  tam orta

Ünvan: Yardımlı rayonu Arus kəndi.

Telefon: 025 209 62 18

Vərov kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Vərov  kəndi

Telefon: 050 369 13 57

 Kürəkçi kənd  tam orta məktəb

Ünvan: Yardımlı rayonu Kürəkçi kəndi.

Telefon: 050 245 62 91

Qabaqdibi kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Qabaqdibi  kəndi

Telefon: 051 251 24 82

Çayüzü kənd  tam orta məktəb

Ünvan: Yardımlı rayonu Çayüzü kəndi.

Telefon: 025 209 72 18

Bilnə kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Bilnə  kəndi

Telefon: 050 611 49 34

Vərgədüz kənd tam  orta məktəb

Ünvan: Yardımlı rayon Vərgədüz kəndi.

Telefon: 050 368 04 98

Gügavar kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Gügavar  kəndi

Telefon: 025 209 62 83

Yolocaq kənd  tam orta məktəb

Ünvan: Yardımlı  rayonu Yolocaq  kəndi

Telefon: 050 245 62 83

Mirimli kənd ümumi orta mkətəb

Yardımlı  rayonu Mirimli  kəndi

Telefon: 025 209 62 79

Bərcan kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu  Bərcan  kəndi

Telefon: 050 411 88 29

Peştəsər kənd ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Peştəsər  kəndi

Telefon: 050 725 28 15

Hamarkənd kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Hamarkənd  kəndi

Telefon: 025 209 62 12

Mamulğan kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Mamulğan  kəndi

Telefon: 050 454 17 20

Şəfəqli kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Şəfəqli   kəndi

Telefon: 025 209 62 24

Şovut kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Şovut  kəndi

Telefon: 050 377 80 49

Honuba kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Honuba kəndi

Telefon: 050 372 32 08

Şıxhüseynli kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Şıxhüseynli  kəndi

Telefon: 050 563 23 86

Telavar kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Telavar  kəndi

Telefon: 025 209 82 89

Gərsava kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Gərsava  kəndi

Telefon: 050 590 50 65

Horavar kənd  tam orta

Yardımlı  rayonu Horavar  kəndi

Telefon: 025 209 32 33

Gölyeri kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Gölyeri  kəndi

Telefon: 050 514 79 95

Alçabulaq kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Alçabulaq  kəndi

Telefon: 025 209 64 11

Köryədi kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Köryədi  kəndi

Telefon: 050 454 17 62

Alar kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Alar  kəndi

Telefon: 025 209 63 14

Abasabad kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Abasabad  kəndi

Telefon: 050 409 59 35

Astanlı kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Astanlı  kəndi

Telefon: 025 209 52 47

Abidinli kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Abidinli  kəndi

Telefon: 050 549 04 17

Avaş kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Avaş  kəndi

Telefon: 025 204 61 86

Gendərə kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Gendərə  kəndi

Telefon: 050 539 30 68

Ostayr kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Ostayır  kəndi

Telefon: 025 205 21 05

Keçələkəran kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Keçələkəran kəndi

Telefon: 050 344 18 32

Köryədi kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Köryədi  kəndi

Telefon: 050 624 61 56

Məlikli kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu  Məlikli  kəndi

Telefon: 050 452 76 72

Zövün kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Zövün  kəndi

Telefon: 051 521 54 67

Avun kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Avun  kəndi

Telefon: 050 388 08 04

Porsava kənd tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Porsova  kəndi

Telefon: 025 209 62 91

Əfcədulan kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Əfçədulan  kəndi

Telefon: 050 527 45 07

Dağüzü kənd tam  orta məktəb

Yardımlı  rayonu Dağüzü  kəndi

Telefon: 025 209 72 51

Dəlləkli kənd  ümumi orta məktəb

Yardımlı  rayonu Dəlləkli  kəndi

Telefon: 025 205 21 94

Gavran kənd tam  orta məktəb

Yardımlı  rayonu Gavran  kəndi

Telefon: 025 205 35 13

Dəryavar kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu  Dəryavar kəndi

Telefon: 050 516 53 07

Çanaxbulaq kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Çanaxbulaq  kəndi

Telefon: 050 472 01 12

Ləzir kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Ləzir kəndi

Telefon: 050 634 88 65

Bozayran kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Bozayran  kəndi

Telefon: 025 206 22 93

Ləzran kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Ləzran kəndi

Telefon: 051 643 61 40

Sırıq kənd tam  orta məktəb

Yardımlı  rayonu Sırıq  kəndi

Telefon: 025 209 65 98

Jiy kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu  Jiy kəndi

Telefon: 050 715 97 68

Urakəran kənd tam  orta məktəb

Yardımlı  rayonu Sırıq kəndi  kəndi

Telefon: 050 333 62 98

Zəngələ kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Zəngələ kəndi

Telefon: 050 679 46 02

Osnakəran kənd tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Osnakəran  kəndi

Telefon: 050 321 69 82

Teşkan kənd  ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Teşkan  kəndi

Telefon: 050 467 99 27

Qaraqaya kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Qaraqaya  kəndi

Telefon: 050 521 20 02

Zeynələzir kənd  ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Zeynələzir  kəndi

Telefon: 050 589 29 14

Perinbel kənd tam  orta məktəb

Yardımlı  rayonu Perinbel  kəndi

Telefon: 025 204 62 65

Zenqaran kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Zenqaran kəndi

Telefon:  051 571 66 87

Anzov kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Anzov  kəndi

Telefon: 050 557 64 41

Avur kənd  ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Avur kəndi

Telefon:  051 571 66 87

Arvana kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Arvana  kəndi

Telefon: 050 774 35 75

Fındıqlı-Qışlaq kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Fındıqlı-Qışlaq kəndi

Telefon: 050 512 09 69

Honuba-Şıxlar kənd tam  orta məktəb

Yardımlı  rayonu Honuba-Şıxlar  kəndi

Telefon: 050 368 42 78

Odurağaran kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Odurağaran kəndi

Telefon: 050 574 91 63

Şiləvəngə kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Şiləvəngə  kəndi

Telefon: 050 529 10 76

Tilə kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Tilə  kəndi

Telefon: 050 328 32 00

Bürzümbül kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Bürzümbül  kəndi

Telefon: 050 371 21 16

Solqard kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Solqard kəndi

Telefon: 050 539 62 43

Cerinbel kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Cerinbel  kəndi

Telefon: 050 861 32 20

Abasallı kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Abasallı kəndi

Telefon: 050 721 37 31

Vəlixanlı kənd  tam orta  məktəb

Yardımlı  rayonu Vəlixanlı  kəndi

Telefon: 050 674 94 02

Sığnə kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu  Sığnə kəndi

Telefon: 050 689 23 78

Şıxlar kənd  tam orta məktəb

Yardımlı  rayonu Şıxlar  kəndi

Telefon: 050 790 45 87

Mirimli kənd ibtidai məktəb

Yardımlı  rayonu Mirimli kəndi

Telefon: 050 634 78 56